Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 10.04.2021
Merknadsfrist: 10.05.2021
Saksnummer: 2019/65091
Arealplan-ID: 63190000
Åpne i planregister

Status: Høring/offentlig ettersyn - avtale
Bydel: Ytrebygda

Bergen kommune har fremforhandlet utbyggingsavtale med Heldal Næring AS

Utbyggingsavtalen regulerer anleggsbidrag fra Heldal Næring AS til bygging av offentlig infrastruktur i samsvar med reguleringsplan for Espehaugen, vedtatt av Bergen bystyre den 26.04.2017, i sak 114-17. Utbyggingsavtalen oppfyller rekkefølgekrav i reguleringsplanen med plan nr 63190000.

Utbyggingsavtalen legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven§ 17-4, 2. ledd. Etter offentlig ettersyn skal sak om   av avtalen behandles av byrådet.

Merknader

Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen sendes som epost via merknadsboksen på denne siden.

Saksdokumenter 

 

Merknad

Har du merknader til utbyggingsavtalen? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send innspill