Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 15.05.2021
Merknadsfrist: 14.06.2021
Saksnummer: 2020/96321
Arealplan-ID: 65390000
Åpne i planregister

Status: Høring/offentlig ettersyn - avtale
Bydel: Ytrebygda

Bergen kommune har fremforhandlet utbyggingsavtale med Lønningen Utvikling AS og Vestland fylkeskommune.

Utbyggingsavtalen regulerer anleggsbidrag fra Lønningen Utvikling AS til bygging av offentlig infrastruktur i samsvar med reguleringsplan for Espehaugen Øst, vedtatt av Bergen bystyre den 24.06.2020, i sak 212/20. Utbyggingsavtalen oppfyller rekkefølgekrav i reguleringsplanen, plan nr 65390000.

Utbyggingsavtalen legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven
§ 17-4, 2. ledd. Etter offentlig ettersyn skal sak om godkjenning av avtalen behandles av byrådet.


Merknader
Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen sendes som epost via merknadsboksen på denne siden.


 

Merknad

Har du merknader til utbyggingsavtalen? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send innspill