Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 31.10.2020
Merknadsfrist: 19.12.2020
Saksnummer: 201915810

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Bergenhus

Forprosjekt for gateopprustning

I forbindelse med planlagt oppgradering av infrastruktur under bakken og etablering av bossnett på Nedre Nygård, er det utarbeidet et forprosjekt for opparbeiding av gater og fortau i området.

Selve gravearbeidet startet juni 2020, og er anslått å vare i 2 år. 

Forprosjektet for opparbeiding av gater og fortau når gravearbeidet er ferdig, blir grunnlag for høring og prinsippvedtak. Detaljprosjekteringen går parallelt med behandlingen. 

Dagens kjøremønster er uendret i forslaget. De største synlige endringene i området vil være nye nedkastpunkt for boss, endret parkeringsmønster og nytt dekke i gater og på fortau. Forslaget har tatt høyde for eventuelle endringer i kjøremønster i fremtiden. Det skal tilrettelegges bedre for myke trafikanter.

Har du merknader til planforslaget?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden.

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev.

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

Grunnet innstramminger i koronatiltak er Plan- og bygningsetatens kundesenter i Autogården stengt fra og med 29. oktober inntil videre. Telefoner besvares som vanlig mellom klokken 08.00 og 15.00.

 

Saksdokumenter:

 

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send merknad