Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 16.02.2019
Saksnummer: 2018/01932
Arealplan-ID: 15540200
Åpne i planregister

Status: Inngått avtale
Bydel: Bergenhus

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 tredje ledd kunngjøres at det er inngått utbyggingsavtale mellom Bergen kommune og BIR AS.

Avtalen skal bidra til realisering av rekkefølgebestemmelsene fastsatt i § 3 i områdereguleringen for Nygårdstangen. BIR AS er utbygger og skal bidra med et anleggsbidrag til offentlig infrastruktur som tilsvarer selskapets ansvar for oppfyllelse av en relativ andel av aktuelle rekkefølgekrav, og oppfyller dermed rekkefølgekravene vedtatt av Bergen bystyre.

 

Saksdokumenter: