Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 22.09.2018
Saksnummer: 2018/01932
Arealplan-ID: 15540200
Åpne i planregister

Status: Igangsetting - avtale
Bydel: Bergenhus

I tråd med plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjør Bergen kommune oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtaler for Nygårdstangen, gnr. 164, bnr. 1268 mfl.

Formålet med utbyggingsavtalene er å bidra til gjennomføring av områderegulering for Nygårdstangen, plan-ID 15540200, ved å sikre bidrag til finansiering av offentlig infrastruktur – herunder grønnstruktur, friluftsområder og samferdselsanlegg.

Fremforhandlede avtaler vil blir lagt ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader. Inngåtte avtaler vil bli kunngjort.

For øvrig viser vi til Bergen bystyre sitt prinsippvedtak om bruk av utbyggingsavtaler i kommunen, bystyresak 63/07, vedtatt 26.3.2007.

Spørsmål eller innspill til kunngjøringen kan rettes til:

Bergen kommune, Bymiljøetaten
Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen

E-post: bymiljoetaten@bergen.kommune.no

Kontaktperson: Spesialrådgiver Solveig Midttun, tlf. 55 56 93 95