Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 17.10.2020
Merknadsfrist: 29.11.2020

Arealplan-ID: 63860000
Åpne i planregister

Status: Planoppstart
Bydel: Fyllingsdalen

Utvidelse av planområde

Kommunaldirektør for Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling fattet den 2. mai 2019, med hjemmel i delegert fullmakt, vedtak om utvidelse av planområdet i vestre del av Spelhaugen.

Selskapet Angarde AS ønsker å etablere et underjordisk energianlegg for fyring med biobrensel i tilknytning til sin planlagte utbygging i Spelhaugen. Det foreslås å plassere energianlegget i et fjellanlegg under nordre del av Holtet borettslag. Planutvidelsen omfatter selve fyringsanlegget inkludert underjordisk transportvei med inn-/utkjøring fra næringsområdet Spelhaugen.

På bakgrunn av innspill fra Langheien Borettslag og Holtet borettslag ønsker Plan- og bygningsetaten i tillegg å vurdere muligheter for å etablere gangtilkomst via Holtet borettslag til det planlagte bybanestoppet i Spelhaugen.

Det vil pågå arbeider med miljøgeologiske grunnundersøkelser i Spelhaugen i 2020 og 2021. Et utkast til plan for Spelhaugen vil ikke foreligge før resultatene av dette arbeidet foreligger.

Grunnet innstramminger i koronatiltak har Plan- og bygningsetatens kundesenter i Autogården redusert åpningstid. Vi er åpen alle hverdager mellom klokken 08.00 og 14.00. Telefoner besvares som vanlig mellom klokken 08.00 og 15.00.

Av smittevernhensyn har vi ikke papirversjoner av kunngjøringene liggende i kundesenteret. Alle dokumenter i saken ligger tilgjengelig på nett.

Har du synspunkter og innspill?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planoppstarten. Eventuelle innspill sendes via den blå og hvite innspillboksen på denne siden.

Innspill kan også sendes direkte via e-post til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Mottatte innspill besvares ikke direkte, men vil bli referert og kommentert av fagetaten og tatt med i saksbehandlingen videre til politisk behandling.

Behandlingen i de politiske utvalgene kan følges på kommunens nettsider:

https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

Saksdokumenter:

 

Innspill

Har du innspill til planoppstarten? Send oss dine innspill ved å klikke på lenken under.

Send innspill