Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 03.06.2012
Saksnummer: 201002632
Arealplan-ID: 60120000
Åpne i planregister

Status: Inngått avtale
Bydel: Årstad

Det er inngått utbyggingsavtale med bakgrunn i reguleringsplan for Årstad, Fanahallkvartalet, vedtatt 25. januar 2010 i Bergen bystyre.

Det er inngått utbyggingsavtale mellom Bergen kommune og Minde Allé 1 as vedrørende opparbeiding av Trikkesløyfeparken. Avtalen oppfyller det andre av to rekkefølgekrav stilt i reguleringsplan for Fanahallkvartalet.

 

Saksdokumenter: