Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 09.05.2020
Saksnummer: 201912655
Arealplan-ID: 16160000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan
Bydel: Åsane

KDP E39 Åsane Nord, tunnel Midtbygda-Nordhordlandsbrua

Om planforslaget

Kommunedelplan E39 Åsane nord, tunnel Midtbygda – Nordhordlandsbrua er ikke lenger aktuell. Det er startet arbeid med ny kommunedelplan for fremtidig Ringveg øst, i regi av Statens vegvesen, som vil erstatte planen. Bergen bystyre har derfor vedtatt å oppheve kommunedelplanen for E39 i medhold av plan- og bygningsloven §§ 11-15 og 11-17.

Bystyrets vedtak kan ikke påklages (jamfør pbl § 11-15)

Saksdokumenter:

Bystrye