Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 09.05.2020
Saksnummer: 201912656
Arealplan-ID: 16380000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan
Bydeler: Ytrebygda, Fana

KDP E39 Svegatjørn-Rådal

Om planforslaget

Kommunedelplan E39 Svegatjørn – Rådal oppheves som følge av at kommunedelplanen er erstattet av 2 reguleringsplaner. Bergen bystyre har derfor vedtatt å oppheve kommunedelplanen for E39 i medhold av plan- og bygningsloven §§ 11-15 og 11-17.

Bystyrets vedtak kan ikke påklages (jamfør pbl § 11-15)

Saksdokumenter: