Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 09.05.2020
Saksnummer: 201912654
Arealplan-ID: 19920000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan
Bydel: Laksevåg

KDP Fastlandssambandet Sotra-Bergen

Om planforslaget

Kommunedelplan Fastlandssambandet Sotra – Bergen er erstattet av kommunedelplan for RV555 Storavatnet – Liavatn og 2 reguleringsplaner. Bergen bystyre har derfor vedtatt å oppheve kommunedelplanen i medhold av plan- og bygningsloven §§ 11-15 og 11-17.

Bystyrets vedtak kan ikke påklages (jamfør pbl § 11-15)

Saksdokumenter: