Annonseringsdato: 17.12.2022
Merknadsfrist: 16.01.2023
Saksnummer: 2022-139127
Arealplan-ID: 61130000
Åpne i planregister

Status: Høring/offentlig ettersyn - avtale
Bydel: Ytrebygda

Bergen kommune har fremforhandlet utbyggingsavtale med Kokstadveien 25 Eiendom AS og Vestland fylkeskommune.

Utbyggingsavtalen regulerer anleggsbidrag fra Kokstadveien 25 Eiendom AS til bygging av offentlig infrastruktur innenfor områdeplan 61130000, vedtatt av Bergen bystyre den 22.03.2017. Utbyggingsavtalen oppfyller rekkefølgekrav i reguleringsplanen. 

Utbyggingsavtalen legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven 
§ 17-4, 2. ledd. Etter offentlig ettersyn skal sak om godkjenning av avtalen behandles av byrådet. 

Vedlegg


Merknader
Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen sendes som epost via merknadsboksen på denne siden. 

 

Merknad

Har du merknader til utbyggingsavtalen? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send merknad