Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 09.02.2019
Saksnummer: 2017/10389
Arealplan-ID: 60760000
Åpne i planregister

Status: Inngått avtale
Bydel: Fana

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 tredje ledd kunngjøres at det er inngått utbyggingsavtale mellom Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune ved Statens vegvesen og og Høyanger Invest AS.

Avtalen skal bidra til realisering av rekkefølgebestemmelsene fastsatt i henholdsvis § 3.1 flg. i områderegulering for Paradis sentrum og § 3.1.4 flg. i detaljregulering for Eikåsen 1. Høyanger Invest AS er utbygger og skal bidra med et samlet anleggsbidrag på 6 millioner til finansiering av offentlig infrastruktur, og oppfyller dermed rekkefølgekravene vedtatt av Bergen bystyre.
Arealplan-ID: 60760000 og 6223000

 

Saksdokumenter: