Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 28.03.2020
Saksnummer: 2018/48326
Arealplan-ID: 60760000
Åpne i planregister

Status: Inngått avtale
Bydel: Fana

Det er inngått utbyggingsavtale mellom Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune ved Statens vegvesen og og Webu AS.

Avtalen skal bidra til realisering av rekkefølgebestemmelsene fastsatt i henholdsvis § 3.1 flg. i områderegulering for Paradis sentrum og § 3.2 flg. i detaljregulering for gnr. 13, bnr. 18 – Statsminister Michelsens veg. Webu AS er utbygger og skal bidra med et samlet anleggsbidrag på i underkant av 4,1 mill. kroner til finansiering av offentlig infrastruktur, og oppfyller dermed rekkefølgekravene vedtatt av Bergen bystyre.  

Vedlegg