Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 13.10.2018
Saksnummer: 2017/10389
Arealplan-ID: 60760000
Åpne i planregister

Status: Inngått avtale
Bydel: Fana

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 tredje ledd kunngjøres at det er inngått utbyggingsavtale mellom Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune ved Statens vegvesen og Paradis Næringseiendom AS.

Avtalens skal bidra til realisering av rekkefølgebestemmelsene fastsatt i § 3 i områdereguleringsplanen for Paradis sentrum. Paradis Næringseiendom AS er utbygger av feltene S5 og S7 i planen. Selskapet skal bidra med et samlet anleggsbidrag på 35,58 mill. kroner til finansiering av offentlig infrastruktur, og oppfyller dermed rekkefølgekravene vedtatt av Bergen bystyre.

 

Saksdokumenter: