Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 24.08.2019
Merknadsfrist: 22.09.2019
Saksnummer: 2018/48326
Arealplan-ID: 60760000
Åpne i planregister

Status: Høring/offentlig ettersyn - avtale
Bydel: Fana

Bergen kommune har fremforhandlet utbyggingsavtale med Webu AS.

Webu AS er utbygger innenfor felt S10 i områderegulering for Paradis sentrum. Avtalens formål er å bidra til realisering av offentlig infrastruktur som vegarealer og torg. Avtalen regulerer utbyggers og det offentliges ansvar for finansiering og opparbeiding, i tråd med rekkefølgebestemmelsene i reguleringsplanen vedtatt av Bergen bystyre.

Utbyggingsavtalen legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven § 17-4 andre ledd. Etter offentlig ettersyn skal sak om godkjenning av avtalen behandles av byrådet.

Merknader

Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen sendes som epost via merknadsboksen på denne siden.

Saksdokumenter:

 

Merknad

Har du merknader til utbyggingsavtalen? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send innspill