Gå tilbake til:
Du er her:Status: Offentlig ettersyn - plan

Statens vegvesen har publisert: Reguleringsplan for strekningen E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som er planmynde og har godkjend at planen kan leggjast ut på høyring.

Prosjektet er eit samarbeidsprosjekt mellom Bane NOR og Statens vegvesen der målet er tryggare og raskare veg og bane på strekninga. Prosjektet ligg inne i Nasjonal transportplan for perioden 2022–2033.

Når Arna–Stanghelle blir ferdig utbygd vil reisetida bli redusert frå 28 til 14 minutt på jernbanen og frå 30 til 23 minutt på veg. I tillegg aukar transportkapasiteten og ikkje minst sikkerheita. 

Med godkjent reguleringsplan hausten 2021 er det mogleg med byggestart i 2024.  

Planforslag og rapportar

For  å komme til kunngjøringen og dokumenter følg lenkene : 

Reguleringsplan for E16 og Vossebanen Arna–Stanghelle på høyring | Statens vegvesen

 Reguleringsplan | Statens vegvesen