Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 18.03.2021
Klagefrist: 11.04.2021
Saksnummer: 201912336
Arealplan-ID: 15125002
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan
Bydel: Ytrebygda

Gnr. 118 bnr. 1. Endring etter forenklet prosess

Om planforslaget

Detaljregulering for Ytrebygda. Gnr. 118 bnr. 1 mfl., Repelen boligområde, bebyggelsesplan, planId: 15125000 (vedtatt 01.9.2005) og for Ytrebygda. Gnr. 118 mfl., Golfbane ved Skreievatnet og Steinsvikvatnet, planId: 15120000 (vedtatt 26.6.2000).

Planområdet ligger ved Grimseidvegen i Fana bydel, ca. 1,5 km vest for Laguneparken. Hovedgrepet i endringsforslaget er å utbedre avkjørselen fra Grimseidvegen i forbindelse med utbygging av gnr. 118, bnr. 29.

Dagens utkjørsel er regulert gjennom vedtatt plan fra 2005, men utkjørselen
har en svært dårlig svingradius mot vest, og en utbedring krever at hele utkjørselen flyttes mot øst. Endringen vurderes i liten grad til å ville påvirke gjennomføringen av reguleringsplanene for øvrig. Endringen går ikke utover hovedrammene i planene, og vil heller ikke berøre hensynet til viktige natur- og friluftsområder.

Har du innspill til endringsforslaget?

Myndigheter, eiere og festere av eiendommer og andre som er berørt av endringsforslaget inviteres til å komme med synspunkter og innspill. Innspill kan sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden.

Innspill kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Mottatte innspill besvares ikke direkte, men vil bli vurdert og tatt med i den videre saksbehandlingen.

Ved henvendelse, vennligst oppgi saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

Grunnet nye innstramminger i koronatiltak vil Plan- og bygningsetatens kundesenter i Autogården holde stengt fra og med torsdag 29. oktober inntil videre.

Telefoner besvares som vanlig mellom klokken 08.00 og 15.00. 

Saksdokumenter:

Klage

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Send klage