Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 18.03.2021
Klagefrist: 11.04.2021
Saksnummer: 201708238
Arealplan-ID: 65870000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan
Bydel: Åsane

Gnr. 208 bnr. 207. Påbygg blokk. Detaljregulering

Om planforslaget

Detaljregulering for et område på Rolland i Åsane bydel. Rolland er bebygget med blokkbebyggelse, rekkehusbebyggelse og småhusbebyggelse. Barkaleitet borettslag grenser til planområdet i øst. Planområdet ligger i nærhet til skole, barnehage, butikk, idrettsanlegg, kollektivterminal og offentlig tjenestetilbud.

Hovedformålet med planforslaget er å bygge én ny etasje på toppen av fire eksisterende terrasseblokker fra 70-tallet, hvilket innebærer inntil 30 nye leiligheter. Det skal etableres heis og trappeløp i alle oppganger for å gi bedre tilgjengelighet for beboerne. Det vil etableres to nye parkeringskjellere med til sammen 40 parkeringsplasser for bil.

Vedtaket kan påklages

Bystyrets vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato.

En eventuell klage kan sendes via den blå og hvite boksen på denne siden.

Klage kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Fylkesmannen i Vestland.

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet.

Grunnet koronatiltak og smittevernhensyn vil Plan- og bygningsetatens kundesenter i Autogården holde stengt inntil videre.

Telefoner besvares som vanlig mellom klokken 08.00 og 15.00. 

Saksdokumenter:

 

Klage

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Send klage