Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 06.11.2021
Merknadsfrist: 21.12.2021
Saksnummer: 202108043
Arealplan-ID: 70620000
Åpne i planregister

Status: Planoppstart
Bydel: Ytrebygda

Ytrebygda, gnr. 111 bnr. 173 mfl. Hovedformål: Oppgradere veien fra to til fire kjørefelt, og etablere nytt planskilt kryss 3-400 meter vest for eksisterende adkomst til Kokstad.

Planområdet sett fra nord med Kokstadflaten i forgrunnen, mai 2020
Planområdet sett fra nord med Kokstadflaten i forgrunnen, mai 2020
Bilde: Bergen Kommune

Om planoppstarten:

Byrådet i Bergen har vedtatt at det skal startes arbeider med en områdereguleringsplan for Flyplassvegen, for strekningen vestover fra Birkelandsskiftet til Bergen Lufthavn Flesland (BR2, 14. okt. 2021 - sak 1328/21). 

Målsettingen er å oppgradere eksisterende vei fra to til fire felt, samt erstatte dagens adkomst fra Flyplassvegen til Kokstad med et nytt planskilt kryss, ca. 3-400 meter lenger vest. Det nye krysset vil binde Kokstad sammen med de planlagte utbyggingsområdene sør for Flyplassvegen, - i samsvar med vedtatt kommunedelplan for Birkeland, Liland, Ådland og Espeland (BLÅE).

Bakgrunnen for planarbeidet er at gjeldende arealplaner i området legger til rette for omfattende ny utbygging og fortetting både på nordsiden og sørsiden av Flyplassvegen. Det eksisterende vegsystemet er ikke tilpasset denne utviklingen.

Den gjeldende reguleringsplanen fra 2005, Ytrebygda, Gnr. 111 og 113, Liland, Flyplassvegen, Rv.580, gang og sykkelveg, parsell Kokstadkrysset – Lilandsvegen (PlanId 16920000) vil bli opphevet dersom ny plan vedtas.

Dokumenter:

Innspill

Har du innspill til planoppstarten? Send oss dine innspill ved å klikke på lenken under.

Vær oppmerksom på at innspillet ditt kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send innspill