Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 23.06.2013
Saksnummer: 201128314
Arealplan-ID: 62200000
Åpne i planregister

Status: Inngått avtale
Bydel: Ytrebygda

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 er det inngått utbyggingsavtale mellom Bergen kommune og Quality Edvard Grieg AS om bidrag til finansiering av felles infrastruktur på Sandsli.

Quality Edvard Grieg AS skal som følge av vedtatt reguleringsplan bidra med kr 6,5 millioner til opparbeiding av dobbeltsidig fortau i Sandsliåsen, nytt kryss mot Sandslivegen og nytt Sandslikryss. Dermed oppfylles aktuelle rekkefølgekrav i reguleringsplan for Edvard Grieg Suitell, plannr 62200000, vedtatt av Bergen bystyre 20.02.2013, planbestemmelsene § 3.1.

Saksdokumenter: