Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 20.06.2020
Klagefrist: 09.08.2020
Saksnummer: 201721769
Arealplan-ID: 61500000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan
Bydel: Ytrebygda

Gnr. 116 bnr. 117 mfl. Hovedformål: Infrastruktur. Endring etter forenklet prosess

Kort om planforslaget

Rambøll Norge AS foreslo på vegne av Bonava Norge AS og Sandslikollen AS forslag til endring av reguleringsplan etter forenklet prosess for et område på Sandsli i Ytrebygda bydel. Området ligger ved Sandslihaugen, sør for Sandslimarka.

Formålet med reguleringsendringen er å endre gjeldende plan slik at den er i tråd med planlagte utbyggingsprosjekter på hhv. gnr. 116, bnr. 117 og 272. Opprinnelig plan (moderplanen) har saksnummer 201009553. Overordnet intensjon er å tilrettelegge for bedre terrengtilpasninger, trafikkavvikling og -sikkerhet.

Endringene gjelder de reguleringsformål som blir berørt av endringen; primært BBB4, BBB5 og tilliggende veginfrastruktur, inkludert rundkjøring o_SVK11.

Har du innspill til endringsforslaget?

Myndigheter, eiere og festere av eiendommer og andre som er berørt av planforslaget inviteres til å komme med synspunkter og innspill. Innspill kan sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden.

Innspill kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Mottatte innspill besvares ikke direkte, men vil bli vurdert og tatt med i den videre saksbehandlingen.

Ved henvendelse, vennligst oppgi saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

NB! Grunnet koronatiltak er ekspedisjonen i Plan- og bygningsetatens kundesenter stengt inntil videre. Man kan derfor ikke komme til kundesenteret og se papirversjon av kunngjøringen. Dokumentene ligger tilgjengelig på nett, og telefoner til kundesenteret besvares som vanlig. Telefon 55 56 63 10.

Saksdokumenter:

Klage

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Send klage