Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 15.01.2022
Merknadsfrist: 01.03.2022
Saksnummer: 202006612
Arealplan-ID: 70380000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Ytrebygda

Gnr. 116, bnr.212 m.fl. Hovedformål: Bolig. Reguleringsplan til offentlig ettersyn.

Holon Bergen AS foreslår på vegne av Selvaag Bolig Sandsliåsen 59 AS detaljregulering foret område på Sandsli i Ytrebygda bydel. 

Planforslagets hovedformål er bolig. Bakgrunnen for planarbeidet er forslagstillers ønske om riving av eksisterende næringsbygg og oppføring av boliger. Viktige tema i planprosessen har vært riving av eksisterende bygningsmasse, omfang av ny bebyggelse, høyde, tetthet, arkitektur og utforming.

Har du merknader til planforslaget?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden.

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev.

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

I tråd med forsterkede smitteverntiltak vil Plan- og bygningsetatens kundesenter i Johannes Bruns gate 12 være stengt fra og med 08. desember inntil videre. 

Telefoner til kundesenteret besvares som vanlig mellom klokken 08.00 og 15.00.

 

Saksdokumenter:
 

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send merknad