Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 02.04.2016
Saksnummer: 201415369
Arealplan-ID: 62150000
Åpne i planregister

Status: Inngått avtale
Bydel: Ytrebygda

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres at det er inngått utbyggingsavtale mellom Bergen kommune, Statens vegvesen, Sandsliveien 90 AS og Sandsli Vest AS.

Sandsliveien 90 AS og Sandsli Vest AS skal bidra med totalt kr 36,65 mill kr til finansiering av Sandslikrysset på Flyplassveien. Dermed oppfylles rekkefølgekrav i reguleringsplan for Sandslikrysset, vedtatt av Bergen bystyre den 20.05.2014, planbestemmelsene § 1.11.1, samt rekkefølgekrav i reguleringsplan for Skranevasshaugen, vedtatt den 13.01.2010, planbestemmelsene § 1.3.2.1.

Saksdokumenter: