Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 09.11.2019
Saksnummer: 201914209
Arealplan-ID: 61500000
Åpne i planregister

Status: Inngått avtale
Bydel: Ytrebygda

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres at det er inngått utbyggingsavtale mellom Bergen kommune og Etat for Utbygging, Bonava Norge AS mfl.

Utbyggerne skal bidra med opparbeidelse og finansiering av cirka 300 m gang- og sykkelveg i nordenden av Sandslimarka. Dermed oppfylles rekkefølgekrav i reguleringsplan for Sandsli Vest, vedtatt av Bergen bystyre den 25.11.2015, planbestemmelsene § 3.3.1.