Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 17.11.2018
Saksnummer: 2018/03398
Arealplan-ID: 61500000
Åpne i planregister

Status: Inngått avtale
Bydel: Ytrebygda

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres at det er inngått utbyggingsavtale mellom Bergen kommune, Statens vegvesen og Sandslimarka 33A AS.

Sandslimarka 33 AS skal bidra med kr 3 540 000,- til finansiering av nytt Sandslikryss. Dermed oppfylles rekkefølgekrav i reguleringsplan for Sandsli Vest, vedtatt av Bergen bystyre den 25.11.2015, planbestemmelsene § 3.1.1 og § 3.2.1.

 

Saksdokumenter: