Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 23.01.2021
Klagefrist: 14.02.2021
Saksnummer: 201432413
Arealplan-ID: 64470000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan
Bydel: Ytrebygda

Gnr. 116 bnr. 228 mfl.. Hovedformål: Bolig, Detaljregulering

Om planforslaget

Opus Bergen AS foreslo på vegne av Sandsli Boligutvikling AS detaljregulering for et område på Sandsli like ved Håvardstunvatnet i Ytrebygda bydel.

Planforslagets hovedformål er bolig. Intensjonen for planarbeidet er å tilrettelegge for leilighetsbygg i tilknytning til det etablerte boligprosjektet Skiftingshaugen i nord. Planområdet er totalt 5,6 dekar og består i dag av et parkeringsanlegg under bakken, som er tenkt videreført og benyttet som parkeringskjeller for planlagte boliger. Det åpnes opp for tre boligblokker med en utnyttelsesgrad på 210%-BRA, inkludert parkering.

Vedtaket kan påklages

Bystyrets vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato.

En eventuell klage kan sendes via den blå og hvite boksen på denne siden.

Klage kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Fylkesmannen i Vestland.

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet.

Plan- og bygningsetatens kundesenter i Johannes Bruns gate 12 er fra og med 25. januar åpent fra kl. 08.00-14.00. Grunnet koronatiltak og smittevernhensyn vil ikke kunngjøringsdokumentene bli lagt ut i papirform i kundesenteret. Alle dokumenter er tilgjengelig elektronisk.

Telefoner til kundesenteret besvares som vanlig mellom klokken 08.00 og 15.00. 

Saksdokumenter:

Klage

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Send klage