Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 11.12.2021
Merknadsfrist: 25.01.2022
Saksnummer: 201719196
Arealplan-ID: 65880000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Årstad

GNr. 160 bnr. 397 mfl. Detaljregulering

Om planforslaget

Ard arealplan AS foreslår på vegne av Husbyggerens Innkjøpskontor AS detaljregulering for et område på Minde, øst for Wergeland bybanestopp, i Årstad bydel.

Planforslagets hovedformål er å rive eksisterende bebyggelse med 5 boenheter (gnr /bnr 160/397, 398 og 410), og legge til rette for tre nye boligblokker over 4 til 5 etasjer med opptil 35 boenheter. Parkeringsdekning for bil er foreslått å være 0,7 plasser per 100 m2 BRA bolig. 

For sykkelparkering er det foreslått parkeringsdekning på 2,5 plasser per 100 m2 BRA bolig. Renovasjonsløsning er foreslått løst på egen tomt med bunntømte nedgravde containere. Det er avsatt areal for oppstillingsplass og avfallshåndtering ved siden av avkjørsel fra Bendixens vei. 

Det er ikke foreslått endringer for eksisterende bebyggelse på gnr/bnr 160/396 som del av planforslaget. Viktige tema i planprosessen har vært byggehøyder, tilpasning til kulturmiljø, trafikk- og renovasjonsløsning og plassering av parkeringskjeller.

Har du merknader til planforslaget?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden. 

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev. 

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

I tråd med forsterkede smitteverntiltak vil Plan- og bygningsetatens kundesenter i Johannes Bruns gate 12 være stengt fra og med 08. desember inntil videre. 

Telefoner til kundesenteret besvares som normalt mellom klokken 0800 og 1500.

Saksdokumenter: 

 

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send merknad