Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 08.02.2015
Saksnummer: 201400613
Arealplan-ID: 62390000
Åpne i planregister

Status: Inngått avtale
Bydel: Fana

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres at det er inngått utbyggingsavtale mellom Bergen kommune og Statens vegvesen, jf byrådets vedtak den 18.12.2014, sak 1470-14.

Statens vegvesen skal bidra med 4,3 mill kr til opprusting av Skeievegen, på strekningen fra kryss Hordnesvegen og ca 700 mot nord til avkjørsel mot Hordnesskogen. Statens vegvesen skal i tillegg levere stein til oppfylling av Skeievegen med tilhørende gang- og sykkelveg.

Saksdokumenter: