Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 14.11.2020
Merknadsfrist: 05.01.2021
Saksnummer: 201823145
Arealplan-ID: 66190000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Åsane

Gnr. 188 bnr. 279. Hovedformål: Barnehage. Detaljregulering.

Om planforslaget

ABO Plan & Arkitektur AS foreslår på vegne av Etat for utbygging i Bergen kommune detaljregulering for et område på ca. 11 dekar ved Skinstø og Myrdalsskogen i Åsane bydel.
Planforslagets hovedformål er barnehage.

Bakgrunnen for planarbeidet er å igangsette regulering av den kommunale tomten til barnehageformål i henhold til bystyrets vedtak i sak 320/16 datert 14.12.2016, «Barnehagebruksplan – Rett bygg på rett sted til rett tid».

Har du merknader til planforslaget?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden.

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev.

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

Grunnet nye innstramminger i koronatiltak vil Plan- og bygningsetatens kundesenter i Autogården holde stengt fra og med torsdag 29. oktober inntil videre.

Telefoner besvares som vanlig mellom klokken 08.00 og 15.00. 

Saksdokumenter:

 

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send merknad