Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 16.01.2021
Merknadsfrist: 02.03.2021
Saksnummer: 201506340
Arealplan-ID: 64630000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Laksevåg

Gnr. 154 bnr. 15 mfl. Hovedformål: Bolig, tjenesteyting og barnehage. Detaljregulering.

Om planforslaget

Plankonsulent A/STAB AS sammen med arkitekt MAD AS foreslår på vegne av Laksevåg sanitetsforening detaljregulering for et område på Melkeplassen i Laksevåg bydel.

Planforslagets hovedformål er ombygging av eksisterende sykehusbygg til bolig og forsamlingslokale samt videreføring av eksisterende barnehage. Det planlegges 37 leiligheter og et mindre forsamlingslokale til sanitetsforeningen.

Parkering foreslås løst i carport på byggets vestside inn mot terreng, mens uteoppholdsareal foreslås på byggets tak samt på terreng mot nordøst. Det foreslås regulering av fortau og oppgradering av adkomstveier for økt trafikksikkerhet. Planforslaget regulerer deler av fremtidig trase for Holenstien, samt regulerer tiltak mot rasfare.

Har du merknader til planforslaget?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden.

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev.

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

Plan- og bygningsetatens kundesenter i Johannes Bruns gate 12 er fra og med 25. januar åpent fra kl. 08.00-14.00. Grunnet koronatiltak og smittevernhensyn vil ikke kunngjøringsdokumentene bli lagt ut i papirform i kundesenteret. Alle dokumenter er tilgjengelig elektronisk.

Telefoner til kundesenteret besvares som vanlig mellom klokken 08.00 og 15.00. 

Saksdokumenter:

 

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send merknad