Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 22.02.2020
Klagefrist: 15.03.2020
Saksnummer: 201910899
Arealplan-ID: 63400000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan
Bydel: Årstad

Gnr. 158, bnr. 45 mfl. Type plan: Endring etter forenklet prosess.

Om planforslaget

Ard Arealplan AS foreslo på vegne av Eiendomsselskapet Solheimsgaten 58 AS endring ved forenklet prosess av detaljregulering for plan 63400000 Solheimsgaten. Planområdet ligger i nordenden av Solheimsgaten, sørvest for Danmarksplass, i Årstad bydel.

Hovedgrepet i endringsforslaget er tilrettelegging for endret bruk av nybyggets 1.plan og deler av 2.plan. Endringene medfører at antall boenheter og parkering for bil reduseres, hvilket er sikret i forslag til endring av bestemmelser.

Har du innspill til endringsforslaget?

Myndigheter, eiere og festere av eiendommer og andre som er berørt av planforslaget inviteres til å komme med synspunkter og innspill. Innspill kan sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden.

Innspill kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Mottatte innspill besvares ikke direkte, men vil bli vurdert og tatt med i den videre saksbehandlingen.

Ved henvendelse, vennligst oppgi saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

NB! Grunnet koronatiltak er ekspedisjonen i Plan- og bygningsetatens kundesenter stengt inntil videre. Man kan derfor ikke komme til kundesenteret og se papirversjon av kunngjøringen. Dokumentene ligger tilgjengelig på nett, og telefoner til kundesenteret besvares som vanlig. Telefon 55 56 63 10.


Saksdokumenter:

 

Klage

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Send klage