Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 27.06.2020
Merknadsfrist: 18.08.2020
Saksnummer: 201718415
Arealplan-ID: 65460000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Fana

Offentlig ettersyn. Fana, gnr. 13, bnr. 133 m.fl. Planforslaget tilrettelegger for boligfortetting innenfor feltet BK3 i gjeldende områdeplan for Paradis.

 

Kort om planforslaget

Planforslaget tilrettelegger for boligfortetting innenfor feltet BK3 i gjeldende områdeplan for Paradis (planID: 60760000).

Dagens situasjon med 2 villaer reguleres til fremtidig boligblokk og rekkehus med til sammen 14 boenheter. Ny boligbebyggelse foreslås på to felt med felles uteoppholdsareal imellom. Eksisterende villabebyggelse forutsettes revet for å realisere planforslaget, men riving og utbygging kan gjennomføres trinnvis.

Har du merknader til planforslaget?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden.

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev.

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

NB! Grunnet koronatiltak er ekspedisjonen i Plan- og bygningsetatens kundesenter stengt inntil videre. Man kan derfor ikke komme til kundesenteret og se papirversjon av kunngjøringen. Dokumentene ligger tilgjengelig på nett, og telefoner til kundesenteret besvares som vanlig. Telefon 55 56 63 10.

 

Saksdokumenter

 

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send merknad