Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 05.12.2020
Merknadsfrist: 19.01.2021
Saksnummer: 201907632
Arealplan-ID: 66440000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Ytrebygda

Gnr. 39 bnr. 270 mfl. Hovedformål: Helse- /omsorgsinstitusjon. Detaljregulering.

Om planforslaget

Plankonsulent Asplan Viak fremmer på vegne av forslagsstiller Bergen kommune ved Etat for utbygging detaljregulering for Steinsvikkroken i Steinsvik, Ytrebygda bydel.

Bakgrunnen for planarbeidet er sak 9-15 Boligmeldingen vedtatt i 2015 av bystyret om boligprogram for å fremskaffe differensierte boliganlegg som gir gode og tilpassede boliger for de som trenger det mest (jf. byrådssak 34/17).

Hovedformålet med planarbeidet er å regulere for kommunale boliger med tilhørende infrastruktur og funksjoner, for en beboergruppe med særskilte behov som faller utenfor det vanlige boligmarkedet. Tilhørende funksjoner inkluderer en personalbase og felles og privat uteareal, samt parkeringsplasser og areal til renovasjon.

Det er i etterkant av varsel om oppstart gjort endringer i plangrensen. Justeringene er som følge av utvidet plangrense for å inkludere siktsoner i kryss ved offentlig vei og privat vei Steinsvikkroken mot øst, samt eksisterende fortau langs offentlig vei.

Plangrensen er også avgrenset mot Steinsvikbekken i nordøst da dette er en naturlig avgrensing av planområdet. Justeringen av plangrensen varsles gjennom foreliggende fagnotat.

Har du merknader til planforslaget?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden.

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev.

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

Grunnet nye innstramminger i koronatiltak vil Plan- og bygningsetatens kundesenter i Autogården holde stengt fra og med torsdag 29. oktober inntil videre.

Telefoner besvares som vanlig mellom klokken 08.00 og 15.00. 

Saksdokumenter:

 

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send merknad