Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 19.09.2020
Merknadsfrist: 03.11.2020
Saksnummer: 201736323
Arealplan-ID: 66250000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Årstad

Gnr. 13 bnr. 996 mfl. Hovedformål: Bolig. Detaljregulering.

Om planforslaget

Rambøll Norge AS foreslår på vegne av V.I.T Bolig AS detaljregulering for et område på Storetveit i Årstad bydel. Planområdet er ca. 17,3 daa.

Planforslaget forutsetter rivning av eksisterende kontorbygg, samt to eneboliger og næringsbygg i Vestre Fantoftåsen. Planforslagets  hovedformål er boliger, totalt ca. 110 nye boenheter, fordelt på 6 boligblokker og 2 rekkehus. Viktige tema i planprosessen har vært trafikkstøy og forhold til Storetveitvegen, byform og arkitektur, kulturmiljø og tilpasning til nabobebyggelse. Planforslaget omfattes ikke av forskrift om konsekvensutredninger.

Nordlig del av planområdet reguleres til kontorformål i henhold til vedtatt plan fra 2014 (plan-ID 61770000).

Har du merknader til planforslaget?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden.

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev.

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

Grunnet innstramminger i koronatiltak vil Plan- og bygningsetatens kundesenter i Autogården holde stengt fra og med 9. september inntil videre. Telefoner besvares som vanlig mellom klokken 08.00 og 15.00.

Saksdokumenter:

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send merknad