Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 04.03.2023
Merknadsfrist: 18.04.2023
Saksnummer: 2022-20599
Arealplan-ID: 70320000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Fyllingsdalen

Fyllingsdalen. Gnr. 21, bnr. 4. Hovedformål: Tilrettelegge for dagligvarebutikk og boenheter. Detaljregulering. Offentlig ettersyn.

Om planforslaget

SE Arkitektur AS foreslår på vegne av Coop Hordaland detaljregulering for Straumsåsen gnr. 21, bnr. 4 i Fyllingsdalen. Planens hovedformål er å tilrettelegge for dagligvarebutikk på ca. 1500m2 og ca. 15 boliger. Planforslaget omfatter også en barnehagetomt, som er en videreføring fra gjeldende reguleringsplan. Boligene skal etableres over butikken. Illustrasjoner viser at det er tenkt rekkehus i vest og lavblokker i øst, med felles uteoppholdsareal i gårdsrommet mellom disse. Bebyggelsen vil variere fra to til fire etasjer. Maksimal byggehøyde er satt til kote +25,5. Grad av utnytting for feltet er satt til %-BRA=130%. Den aktuelle eiendommen er i dag ubebygd og er i hovedsak kupert med vegetasjon. 

Har du merknader til planforslaget?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden. 

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev. 

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskeutvalg

Saksdokumenter:

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send merknad