Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 05.12.2020
Merknadsfrist: 19.01.2021
Saksnummer: 201321960
Arealplan-ID: 63590000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Laksevåg

Gnr. 147 bnr. 2 mfl. Hovedformål: Gravplass. Detaljregulering

Om planforslaget

Plottaplan AS, i samarbeid med Akasia foreslår på vegne av Bergen Kirkelige Fellesråd detaljregulering for et område ved Tennebekk i Laksevåg bydel. Planforslagets hovedformål er å tilrettelegge for ny gravplass og krematorium, med tilhørende driftsbygning. Forslagsstiller har opplyst at det ikke vil være aktuelt å realisere utbyggingen av gravplassen før om 10-20 år.

Innenfor planområdet planlegges det etablert rundt 1500 kistegraver og 4300 urnegraver, i tillegg til et krematorium. Grad av utnytting er satt til %-BRA = 100 %. Byggehøyden er foreslått til maksimalt 10 meter med unntak for nødvendige tekniske og bygningsmessige installasjoner som pipe og lignende.

Ved etablering av gravplassen må hundeluftegården må fjernes. Det legges gjennom planforslaget ikke opp til at denne skal reetableres innenfor området. Tennebekken som renner gjennom området vil få et nytt bekkeløp.

Har du merknader til planforslaget?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden.

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev.

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

Grunnet nye innstramminger i koronatiltak vil Plan- og bygningsetatens kundesenter i Autogården holde stengt fra og med torsdag 29. oktober inntil videre.

Telefoner besvares som vanlig mellom klokken 08.00 og 15.00. 

Saksdokumenter:

 

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send merknad