Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 25.10.2019
Merknadsfrist: 21.11.2019
Saksnummer: 201508309
Arealplan-ID: 64400000 - Åpne i planarkiv

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Laksevåg

Gnr. 129 bnr. 108 mfl. Hovedformål: Bolig. Detaljregulering.

Kort om planforslaget

Området er regulert til boligfelt B7 i plan for Torvmyra (plan-ID 15920000), vedtatt 21.05.07. Planforslaget legger opp til 15 boenheter i form av rekkehus og tomannsboliger med bilfritt rom mellom husene. Parkeringsanlegg skal plasseres under bakken. Det planlegges tre lekeplasser innenfor planområdet.

Saksdokumenter:

 

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send merknad