Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 04.12.2021
Merknadsfrist: 18.01.2022
Saksnummer: 201912207
Arealplan-ID: 70030000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Fana

Gnr. 41 bnr. 636 mfl. Hovedformål: Konsentrert småhusbebyggelse. Detaljregulering.

Om planforslaget

Plankonsulenten Ard Arealplan foreslår på vegne av forslagsstiller T& H Holding AS detaljregulering for et område ved Troldhaugvegen, i Fana bydel.

Planforslagets hovedformål er å etablere en konsentrert småhusbebyggelse i Troldhaugvegen 46, gnr. 41 bnr. 636. Det foreslås ett rekkehus med 4 boenheter samt privat- og felles uteoppholdsareal. Samlet utnyttelsesgrad for boliger og parkering er på 50% BRA. Eksisterende bolig med tilhørende garasje og bod på tomten skal rives.

Har du merknader til planforslaget?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden. 

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev. 

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

Plan- og bygningsetatens kundesenter i Johannes Bruns gate 12 er fra og med 7. juni åpent fra kl. 08.00-14.00. Grunnet koronatiltak og smittevernhensyn vil ikke kunngjøringsdokumentene bli lagt ut i papirform i kundesenteret. Alle dokumenter er tilgjengelig elektronisk. 

Telefoner til kundesenteret besvares som vanlig mellom klokken 08.00 og 15.00.

Saksdokumenter:

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send merknad