Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 18.03.2012
Saksnummer: 201002632
Arealplan-ID: 60120000
Åpne i planregister

Status: Inngått avtale
Bydel: Fana

Det er inngått utbyggings¬avtale med bakgrunn i reguleringsplan for Årstad, Fanahallkvartalet, vedtatt 25. januar 2010 i Bergen bystyre.

Det er inngått utbyggingsavtale mellom Bergen kommune og Minde Allé 1 as vedrørende bidrag til finansiering av «Wergeland torg».

Saksdokumenter: