Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 20.04.2008
Saksnummer: 200717313
Arealplan-ID: 3580100
Åpne i planregister

Status: Inngått avtale
Bydel: Åsane

Det er inngått utbyggingsavtale for Liamyrane 4, gnr. 207, bnr. 86 med bakgrunn i reguleringsplan R3580100.

I henhold til plan- og bygningsloven § 64 c kunngjøres med dette at det er inngått utbyggingsavtale for Liamyrane 4, gnr. 207, bnr. 86 med bakgrunn i reguleringsplan R3580100 , jfr byrådets vedtak 6. februar 2008 sak 1068-08.

Avtalen sikrer bidrag til finansiering av nytt hovedvegkryss på Nyborg. Parter i avtalen er Bergen kommune, Statens vegvesen og IBI Norge AS.

Saksdokumenter: