Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 31.05.2009
Merknadsfrist: 30.04.2009
Saksnummer: 200716125
Arealplan-ID: 17640000
Åpne i planregister

Status: Inngått avtale
Bydel: Fana

Det er inngått utbyggingsavtale for Sundts veg, gnr. 42, bnr. 11 mfl.med bakgrunn i reguleringsplan R 17640000.

I henhold til plan- og bygningsloven § 64 c kunngjøres med dette at det er inngått utbyggingsavtale for Sundts veg, gnr. 42, bnr. 11 mfl.med bakgrunn i reguleringsplan R 17640000,jfr byrådets vedtak 4. februar 2009, sak 1031-09.

Avtalen sikrer bidrag til finansiering av opprustning av Sundts veg.
Parter i avtalen er Bergen kommune, Skanska Bolig AS, Skiparviken Panorama AS, Skjoldnes Utvikling AS, Kloppedalshagen AS, Ove Berg, Balderstunet AS, Stoltz Bolig AS.

Saksdokumenter: