Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 09.07.2022
Merknadsfrist: 06.09.2022
Saksnummer: 2019/20307
Arealplan-ID: 66170000
Åpne i planregister

Status: Høring/offentlig ettersyn - avtale
Bydel: Bergenhus

Bergen kommune har fremforhandlet utbyggingsavtale med Mølleneset AS.

Utbyggingsavtalen fastsetter partenes ansvar for finansiering og realisering av offentlig teknisk og grønn infrastruktur, som det er stilt krav om i utviklingen av Møllendal gjennom vedtatte reguleringsplaner. Avtalen innebærer at gjenstående rekkefølgekrav i § 6.2 i detaljregulering for Mølleneset, med plannr. 66170000, innfris for felt B1 i reguleringsplan for Møllendal øst. 

Utbyggingsavtalen legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven § 17-4 andre ledd. Etter offentlig ettersyn skal sak om godkjenning av avtalen behandles av byrådet.

Merknader 

Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen sendes via merknadsboksen på denne siden. 

Saksdokumenter

Merknad

Har du merknader til utbyggingsavtalen? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send innspill