Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 09.07.2022
Merknadsfrist: 06.09.2022
Saksnummer: 2019-20307
Arealplan-ID: 66170000
Åpne i planregister

Status: Høring/offentlig ettersyn - avtale
Bydel: Bergenhus

Bergen kommune har fremforhandlet utbyggingsavtale med Mølleneset AS.

Merknads- og klageknappen er dessverre ute av drift og midlertidig fjernet. Inntil feilen er rettet må merknader/klager rutes til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no. Merk e-posten med hvilken kunngjøring det gjelder og saksnummer.

Vi beklager ulempene dette medfører, og vi jobber med å rette opp i det.

Utbyggingsavtalen fastsetter partenes ansvar for finansiering og realisering av offentlig teknisk og grønn infrastruktur, som det er stilt krav om i utviklingen av Møllendal gjennom vedtatte reguleringsplaner. Avtalen innebærer at gjenstående rekkefølgekrav i § 6.2 i detaljregulering for Mølleneset, med plannr. 66170000, innfris for felt B1 i reguleringsplan for Møllendal øst. 

Utbyggingsavtalen legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven § 17-4 andre ledd. Etter offentlig ettersyn skal sak om godkjenning av avtalen behandles av byrådet.

Merknader 

Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen sendes via merknadsboksen på denne siden. 

Merknads- og klageknappen er dessverre ute av drift og midlertidig fjernet. Inntil feilen er rettet må merknader/klager rutes til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no. Merk e-posten med hvilken kunngjøring det gjelder og saksnummer.

Vi beklager ulempene dette medfører, og vi jobber med å rette opp i det.

Saksdokumenter