Annonseringsdato: 17.12.2022
Saksnummer: 2019-13909
Arealplan-ID: 66170000
Åpne i planregister

Status: Inngått avtale
Bydel: Bergenhus

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 tredje ledd kunngjøres at Bergen kommune har inngått utbyggingsavtale med Mølleneset AS.

Avtalen skal bidra til realisering av gjenstående regulert offentlig blågrønn og teknisk infrastruktur på Møllendal, i tråd med forutsetningene i reguleringsplanen for Møllendal øst, jf. planid. 19410000, og detaljreguleringsplanen for Mølleneset (planid. 66170000). Kommunen har påtatt seg ansvaret for å opparbeide infrastrukturen, blant annet park- og samferdselsarealer. Mølleneset AS har bidratt med et anleggsbidrag til infrastrukturen, for å innfri aktuelle rekkefølgekrav i forbindelse med sitt utbyggingsprosjekt på Mølleneset.

Saksdokumenter: