Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 04.09.2021
Merknadsfrist: 04.10.2021
Saksnummer: 2021/40615
Arealplan-ID: 61130000
Åpne i planregister

Status: Høring/offentlig ettersyn - avtale
Bydel: Ytrebygda

Bergen kommune har fremforhandlet utbyggingsavtale med Vestland fylkeskommune og Kokstadflaten 7 AS.

Utbyggingsavtalen regulerer anleggsbidrag fra Kokstaddalen 7 AS til bygging av offentlig infrastruktur innenfor reguleringsplan/områdeplan Kokstad øst, vedtatt på ny av Bergen bystyre den 24.06.2020, i sak 213/20. Utbyggingsavtalen oppfyller rekkefølgekrav i områdeplanen, plan nr. 61130000.

Utbyggingsavtalen legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven § 17-4, 2. ledd. Etter offentlig ettersyn skal sak om godkjenning av avtalen behandles av byrådet.

Merknader
Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen sendes som epost via merknadsboksen på denne siden.

 

Merknad

Har du merknader til utbyggingsavtalen? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send innspill