Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 11.06.2022
Merknadsfrist: 11.07.2022
Saksnummer: 2021/80809
Arealplan-ID: 19010000
Åpne i planregister

Status: Høring/offentlig ettersyn - avtale
Bydel: Bergenhus

Bergen kommune har fremforhandlet utbyggingsavtale med Opphus AS og Vestland fylkeskommune.

Utbyggingsavtalen fastsetter partenes ansvar for finansiering og realisering av regulert offentlig torg og fylkesveg på Wergeland. Infrastrukturtiltakene fremkommer i områderegulering for Wergeland, med plannr. 61160000. Avtalen innebærer at rekkefølgekravene i § 1.2.1 i detaljregulering for Wergeland, med plannr. 19010000, innfris for felt BF2 i planen. 

Utbyggingsavtalen legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven § 17-4 andre ledd. Etter offentlig ettersyn skal sak om godkjenning av avtalen behandles av byrådet.

Merknader 

Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen sendes via merknadsboksen på denne siden.

Saksdokumenter

 

 

 

 

Merknad

Har du merknader til utbyggingsavtalen? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send innspill