Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 01.02.2015
Saksnummer: 201501943
Arealplan-ID: 60760000
Åpne i planregister

Status: Igangsetting - avtale
Bydel: Fana

I henhold til plan- og bygningsloven §17-4 kunngjøres med dette oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtaler for områdeplan Paradis sentrum, vedtatt av bystyret 19.11.2014, sak 280/14.

Formålet med utbyggingsavtaler er å sikre finansiering og gjennomføring av ny offentlig infrastruktur, herunder ny gatestruktur, gang- og sykkelveier, gangbro og offentlig torg.

Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig ettersyn. Inngått avtale vil bli kunngjort.

Det vises for øvrig til bystyrets prinsippvedtak om bruk av utbyggingsavtaler i kommunen, bystyresak 63/07, vedtatt 26.03.2007.

Spørsmål eller innspill kan rettes til:
Bergen kommune, Etat for utbyggingsavtaler
Postboks 7700, 5020 Bergen

eventuelt: postmottak.utbyggingsavtaler@bergen.kommune.no