Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 09.05.2020
Saksnummer: 201912641
Arealplan-ID: 15740000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan

KDP for Mildehalvøya

Om planforslaget

Kommunedelplan for Mildehalvøya er i hovedsak innarbeidet i kommuneplanens arealdel KPA2018. Bergen bystyre har derfor vedtatt å oppheve kommunedelplanen i medhold av plan- og bygningsloven §§ 11-15 og 11-17.

Bystyrets vedtak kan ikke påklages (jfr. pbl § 11-15)

Saksdokumenter: