Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 09.05.2020
Saksnummer: 201912658
Arealplan-ID: 15600000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan
Bydel: Laksevåg

KDP Ringveg Vest

Om planforslaget

Kommunedelplan Ringveg Vest er erstattet av reguleringsplan 16280000. Bergen bystyre har derfor vedtatt å oppheve kommunedelplanen i medhold av plan- og bygningsloven §§ 11-15 og 11-17.

Bystyrets vedtak kan ikke påklages (jamfør pbl 11-15)

Saksdokumenter: