Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 07.11.2020
Merknadsfrist: 22.12.2020
Saksnummer: 201915003
Arealplan-ID: 61020000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Ytrebygda

Kommunedelplan. Hovedformål: Sentrum, bolig, næring, friområde, LNF.

Begrenset høring omfatter:

  • Oppdatering og tilpasning av bestemmelser og retningslinjer til kommunedelplan for Birkeland, Liland, Ådland og Espeland. Oppdateringen skal sørge for at bestemmelsene samsvarer med kommuneplanens arealdel 2018.
  • Oppdatering av støysoner: Støysoner som var basert på eldre prognoser er erstattet av nye.
  • Deling av felt B5 (Ådland) i to er innarbeidet i plankart og bestemmelser ihht. vedtak i departementet. Departementets vedtak ga en viss fleksibilitet i plassering av feltgrense. Forslaget til grense legges derfor ut til begrenset høring.

Merk at innspill eller merknader til andre formål, temaer eller bestemmelser enn de som er endret ikke vil bli behandlet.

Har du merknader til planforslaget?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden.

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

Grunnet nye innstramminger i koronatiltak vil Plan- og bygningsetatens kundesenter i Autogården holde stengt fra og med torsdag 29. oktober inntil videre.

Telefoner besvares som vanlig mellom klokken 08.00 og 15.00. 

Saksdokumenter:

 

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send merknad