Gå tilbake til:
Du er her:

Startskudd for pilotprosjekt med kommunene

Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest begynte året med kick-off for et stort pilotprosjekt for kommunene. I prosjektet skal kommunene bestille kunnskapsoversikter på utvalgte tema innenfor kommunenes tjenesteområder.

Forske med kommunen?

Byrådsavdeling for Helse og omsorg opplever stor pågang fra forskere og masterstudenter som ønsker å forske på og med kommunen. Det nettbaserte skjemaet skal gjøre denne prosessen enklere for begge parter.

Helse og omsorg satser på FOU-kontakter

Helse- og omsorgsetatene har utpekt kontaktpersoner for forskning og utvikling. FOU-kontaktene skal blant annet jobbe for at forskningen Bergen kommune deltar i, er relevant for tjenestene våre.

Tilgang til faglitteratur for kommuneansatte

Visste du at du som ansatt i kommunen har tilgang til universitets- og høyskolebibliotekene?

Har fått støtte til prosjekt om ungdom og sosiale medier

Regionale forskningsfond Vestlandet (RFF Vest) har tildelt 0,5 mill. til et prosjekt i Bergen kommune om ungdom og sosiale medier.

Praksisstudent med interesse for samhandling

Sampol-studenten Anna Bollestad Jøsok bidro med både brukererfaring og akademisk analyse som praksisstudent hos Byrådsavdeling for helse og omsorg. «En vinn-vinn situasjon» sier Eirik Vestrheim, som var hennes mentor i kommunen.

Inghild skal forske på bergensk helsereform

Hvordan blir tillitsreformen for innbyggere og ansatte i Bergen kommune? Det skal Inghild Härström finne ut av når hun tar Ph.D-grad på den bergenske helsereformen.

Spørsmål til oss?

Seksjonssjef helse omsorg
Benedicte Løseth
Telefon: 55 56 74 06
Epost: Benedicte Løsethbergen.kommune.no

Rådgiver, Kunnskapskommunen
Marianne Nikolaisen Solbakk
Telefon: 55 56 74 51
Epost:Marianne Solbakkbergen.kommune.no

Rådgiver, Kunnskapskommunen
Lars Bergesen
Telefon: 55 56 74 54
Epost: Lars Bergesenbergen.kommune.no

Rådgiver, Kunnskapskommunen
Berit Angelskår
Telefon: 55 56 74 54
Epost: Berit Angelskårbergen.kommune.no

Forskningshenvendelser